ضمن آرزوی صحتمندی و موفقیت شهروندان نهایت ارجمند ولایت فراه، بار دیگر موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان در راستای فراهم نمودن تسهیلات صحی نوید بخش محصلین گرانقدر این موسسه شد.
از قرار تفاهم نامه‌یی که موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان امروز مورخ ۸ دلو ۱۳۹۷ با شفاخانه کمپلکس طبیبان امضا نمود زین پس تمامی کادر علمی و اداری و محصلین این موسسه می‌توانند در بخش های تشخیصی و معالجوی از سی فیصد تخفیف برخوردار شوند.
شایان ذکر است که برای محصلین بی بضاعت پس از تایید موسسه، شفاخانه کمپلکس طبیبان امکانات خود را در بخش های زیر بطور رایگان قرار می‌دهد:
۱) جراحی عمومی
۲) نسائی ولادی
۳) کمک های اولیه
سپاس فراوان از حاجی عصم الدین صدیقی رئیس شفاخانه و بورد مشورتی شفاخانه کمپلکس طبیبان جهت زحمات و همکاری شان در راستای رسیدن به این امر نیک.
نوت: کادر علمی و اداری و محصلین موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان جهت شناسایی توسط شفاخانه کمپلکس طبیبان می‌باید کارت هویت موسسه را با خود داشته باشند.