موسسه تحصیلات عالی غرجستان

اولین نهاد تحصیلات عالی در ولایت فراه

ما مجموعه ای از بسته های آموزشی در طیف وسیعی از موضوعات را ارائه می دهیم و می توانیم فرصت های یادگیری ترکیبی را برای بهترین نیازهای شما فراهم آوریم. اگر در اتاق با مربی نشسته باشید و فرصتی برای گفتگو با دیگر زبان آموزان برای شما خوب است، پس ما می توانیم این را ارائه دهیم. اگر افراد کافی برای شرکت در همان دوره داشته باشید، کافی است.

یک گزینه سوم وجود دارد که شاید هر دو را دوست دارید اما شاید در جلسات آموزشی حضور نداشته باشید؛ این زمانی است که یادگیری ترکیبی را انتخاب می کنید.

0
دانش آموزان
0
دوره ها
0
اساتید
0
مکان ها

دوره های عمومی

عضویت بیش از ۵۰۰،۰۰۰ دانش آموز آوادا در حال حاضر

عضوی از دانشگاه آوادا برای ادامه تحصیلات خود باشید.